Radni zapoznali się z wynikami ankiety

W piątek przed południem radni z komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz finansów zapoznali się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców naszej gminy. Sondaż przeprowadzany był w ramach projektu "Zoom na domy kultury" realizowanego w naszym mieście.

Ankietę internetową wypełniło w całości 200 osób. 75% respondentów było mieszkańcami Góry Kalwarii a tylko 25% pochodziło z terenów wiejskich. Niemal połowa z uczestniczących w ankiecie skorzystała z oferty Ośrodka. Aż 10% badanych przyznało się, że nie wie gdzie jest siedziba GOK.

Osoby, które korzystały z zajęć w Ośrodku Kultury są z nich zadowolone ale narzekają na trudne warunki lokalowe. Na brak siedziby z prawdziwego zdarzenia zwracała uwagę większość z respondentów. Osoby, które ie biorą udziału w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury tłumaczą to najczęściej brakiem czasu lub nieznajomością oferty.

Mieszkańcom spodobały się pierwsze Dni Góry Kalwarii chociaż wytknięto organizatorom niedociągnięcia. Aż 36% ankietowanych, którzy nie wzięli udziału w imprezie po prostu o niej nie wiedziało. Dość krytycznie wypowiedzieliśmy się o dożynkach.

Czego zatem chcą mieszkańcy? Przede wszystkim brakuje nam miejsca gdzie można się spotkać ze znajomymi. Zwracano na to uwagę również w trakcie akcji na targowisku. Chcielibyśmy też większej liczby koncertów, plenerów i spektakli ulicznych oraz chóru. Część propozycji jakie zgłaszali respondenci (np. warsztaty fotograficzne, tworzenie biżuterii itp.) jest już w ofercie Ośrodka.


 
Reklama
Pogoda