Bp Stefan Wierzbowski

BISKUP STEFAN WIERZBOWSKI (1619 – 1687)

 

Lata 1619-1666

Herb  Wierzbowskich - JastrzębiecWierzbowscy, herbu Jastrzębiec, mieli swe rodzinne gniazdo w Wielkim Chrząstowie. Dobra te położone były koło ówczesnej granicy Rzeczpospolitej ze Śląskiem. W roku 1400 przodek biskupa Stanisław Chrząstowski sprzedał rodzinną posiadłość i przeniósł się do ziemi łęczyckiej, nabywając i zamieszkując w Wierzbowej. Jego syn Dzierżek od nazwy nowej siedziby zaczął tytułować się Wierzbowskim. Mimo upływu wieków rodzina wciąż pamiętała o swoich korzeniach, dlatego do swego nazwiska dodawała swoją pradawną siedzibę. Stanowiło to dodatkowy element identyfikacji oraz było świadectwem rodzinnych tradycji (także biskup Wierzbowski podpisywał się na dokumentach: Stefan z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowski). W wyniku podziału majątku wspomnianego wyżej Dzierżka, familia Wierzbowskich podzieliła się na trzy linie: Dalikowską, Gostkowską i Czopowską. Do największej świetności doszła linia Gostkowska w XVII w. osiągając godności senatorskie.

Więcej…

 
Reklama
Pogoda