Sanktuarium

Geneza i powstanie Kalwarii w Polsce

Geneza Kalwarii wiąże się z czasem wypraw krzyżowych, gdy pobożni pątnicy odwiedzając Ziemię Świętą obchodzili drogę, po której Chrystus szedł na swoje miejsce kaźni. Jednak podróże do Palestyny bywały w średniowieczu kosztowne i niebezpieczne, dlatego tym, którzy nie mogli korzystać z pątniczej podróży do Jerozolimy zalecano odbywać na miejscu tzw. duchowe pielgrzymki polegające na rozważaniu zdarzeń z życia i męki Zbawiciela. Już w XIII w. powstawały na Zachodzie tzw. Drogi Jerozolimskie (labiryntowe, ozdobne oznaczenia na posadzkach kościołów z zaznaczeniem poszczególnych miejsc Męki Pańskiej).

Więcej…

 
Reklama
Pogoda