14 IV - wspomnienie św. Waleriana

sarkofag z relikwiami św. Waleriana14 kwietnia (według niektórych źródeł 15 IV) obchodzimy w kościele katolickim wspomnienie św. Waleriana męczennika. W Górze Kalwarii święty jest zupełnie nieznany chociaż z naszym miastem związany jest niemal od początku jego istnienia. W 1683 roku (zaledwie 13 lat po uzyskaniu praw miejskich przez Nową Jerozolimę) bp Wierzbowski osobiście sprowadził z Rzymu relikwie świętego i uczynił go patronem Ziemi Czerskiej.

 

Św. Walerian urodził się w II w. n.e. w bogatej rodzinie. Rodzice zdecydowali, że poślubi niezwykłej urody Cecylię, która była chrześcijanką. W noc poślubną Cecylia oznajmiła mężowi, że jej czystości broni anioł. Warunkiem ujrzenia anioła był chrzest Waleriana. Po przyjęciu chrztu anioł wręczył małżonkom wieńce z róż i lilii polecając zachować im czystość. W ślad za Walerianem chrzest przyjął jego brat Tyburcjusz. Odtąd razem czynili akty miłosierdzia (np. grzebali ciała chrześcijańskich męczenników). Gdy zostali przyłapani i zażądano od nich złożenia ofiary pogańskim bogom zdecydowanie odmówili i ponieśli śmierć w okolicach Rzymu około 230 roku. Następnego dnia śmierć męczeńską poniósł św. Maksym, który oświadczył, że widział dusze Waleriana i Tyburcjusza wstępujące do nieba. Do św. Waleriana można zwracać się w obliczu klęsk żywiołowych (szczególnie sztormu).

 

Wspominając świętego warto również przypomnieć czym była Ziemia Czerska, której patronem uczynił go założyciel Nowej Jerozolimy. Ziemia Czerska jako jednostka administracyjna była drugim co do wielkości obszarem Mazowsza. Obejmowała tereny od Grójca po Mińsk Mazowiecki.

 

Dziś podział administracyjny kraju jest zupełnie inny. Z drugiej strony modne stało się wracanie do historii czy kultywowanie tradycji. Warto zatem przywrócić św. Walerianowi należną mu cześć na terenach historycznej Ziemi Czerskiej. Połowa kwietnia to czas wiosenny i organizacja odpustu nie powinna spotkać się z przeszkodami wynikającymi z aury. Napływ pielgrzymów to szansa na promocję miasta i powrót do naszej tradycji - wszak Nowa Jerozolima była sanktuarium od początku istnienia.

 
Reklama
Pogoda