Obwodnica najwcześniej za trzy lata

W środę, 11 stycznia odbyła się rozprawa administracyjna będąca ostatnim etapem procedury przygotowawczej przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na budowę obwodnicy Góry Kalwarii. Na spotkanie oprócz lokalnych władz przybył wojewoda Jacek Kozłowski oraz przedstawiciele GDDKiA i firmy Arcadis, która projektowała drogę. Na początku spotkania mieszkańcy zostali poinformowani jakie procedury obowiązują w trakcie tego typu rozpraw. Wojewoda wyjaśnił też, że w chwili obecnej nie ma już możliwości zmiany przebiegu trasy a wnioski składane przez mieszkańców mogą dotyczyć jedynie niezgodności projektu z decyzją środowiskową oraz naruszenia prawa własności (np. brak dojazdu do posesji).

Szczegóły techniczne planowanej obwodnicy zaprezentowali twórcy projektu z firmy Arcadis. Zgromadzeni zostali szczegółowo poinformowani o przebiegu trasy, koniecznych wyburzeniach, urządzeniach chroniących mieszkańców i środowisko oraz o technicznych parametrach drogi. Na mapach pokazano gdzie będą ekrany akustyczne, punkty pomiarowe i inne urządzenia a także stan wykupu działek pod inwestycję.

Kolejnym elementem rozprawy były pytania i wnioski mieszkańców. Pomimo apeli wojewody wątek wyburzeń budynków mieszkalnych i poprowadzenia trasy przez środek Kątów pojawił się w wypowiedzi p. Hanny Turay. Pytano również o szczegóły rozmieszczenia ekranów akustycznych,  przebieg dróg lokalnych,  zabezpieczenia trasy na wypadek oberwania chmury lub zanieczyszczenia środowiska przez wyciek substancji szkodliwych przewożonych cysternami, możliwość wjazdu na obwodnicę z ul. Adamowicza a także o możliwość ubiegania się o odszkodowania w przypadku nadmiernych uciążliwości. Mieszkańcy Kątów chcieli również dowiedzieć się na jakie utrudnienia i niedogodności będą narażeni w trakcie budowy.

Zgłoszono również dwa wnioski: jeden o zamontowanie ekranów chroniących przed hałasem w rejonie ulicy Zakalwaria i drugi przedstawiony przez przewodniczącego Bugno o zaniechanie budowy wartego 20 milionów przejścia dla zwierząt (rada miasta uchwaliła w planie zagospodarowania przestrzennego budynki mieszkalne w tym miejscu) i przeznaczenie zaoszczędzonej kwoty na poprawę bezpieczeństwa na innym odcinku trasy.

W odpowiedzi na pytanie o to kiedy obwodnica zostanie wybudowana wojewoda Kozłowski stwierdził, że najwcześniej za rok będzie można rozpocząć prace polegające na wycince drzew a sama inwestycja zostanie zakończona po około dwóch latach od rozpoczęcia.

 
Reklama
Pogoda