Nowa wizja centrum Góry Kalwarii

14 grudnia w remizie odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami firm Rysy Architekci i Palmett mające zapoznać społeczność z projektem przebudowy rynku miejskiego i skwerku przy ulicy Dominikańskiej. Projekt wywołał ożywioną dyskusję wśród mieszkańców. W internecie pojawiły się liczne krytyczne wypowiedzi.

Wykonawcy projektu postanowili uwzględnić opinie mieszkańców. W trakcie konsultacji zaprezentowano odświeżoną wizję centrum Góry Kalwarii. W porównaniu do poprzedniego projektu zwiększono ilość drzew na obu placach co zdecydowanie spodobało się zgromadzonym mieszkańcom. Z rynku znikną również oczekujące na kurs autobusy - przewidziano przystanek, na którym pojazdy komunikacji publicznej będą się jedynie zatrzymywać by zabrać pasażerów.

 

Ewolucji uległa również wzbudzająca duże kontrowersje z powodu koloru kostka klinkierowa. Na przykładach z innych miast pokazano, że klinkier ma wiele odmian kolorystycznych, z których będzie można wybrać barwę lepiej odpowiadającą oczekiwaniom mieszkańców. Projektancie zapewnili również, że wezmą pod uwagę sugestie p. Wojciecha Prus-Wiśniewskiego i rozważą pokrycie obu placów kostką granitową lub inną w kolorze piaskowym.

Mieszkańcy chcieli również tradycyjnej w formie fontanny oraz trawników na rynku jednak te postulaty przynajmniej na razie nie będą brane pod uwagę z powodu nikłego zainteresowania mieszkańców spotkaniem.

Pod koniec spotkania zgromadzeni dowiedzieli się, że projekt nie jest wersją ostateczną a mieszkańcy będą mieli wpływ na ostateczny kształt przebudowy.

Na środowe konsultacje przybyło około 30 mieszkańców.

Plik z prezentacją (klik)

 

Wizualizacje zaprezentowane w trakcie spotkania:

 

Dla porównania prezentujemy poprzedni projekt:

Aktualizacja:

Drodzy mieszkańcy - 26 października 2012 na wyraźne życzenie firmy Rysy Architekci usunęliśmy wizualizacje prezentowane mieszkańcom i mediom przez firmę. W trakcie prezentacji media otrzymały materiały, które były zamieszczone w serwisach informacyjnych a sam pokaz był nagrywany. Do dnia dzisiejszego nikt nie miał pretensji związanych z opublikowaniem udostępnionych wizualizacji. Dziś zarzucono nam kradzież własności intelektualnej. Abstrahując od absurdalnego zarzutu uważamy, że przyczyną zaistniałej sytuacji były nieprzychylne reakcje mieszkańców na pomysły zaprezentowane przez Rysy Architekci a działania firmy to próba kneblowania mediów. Naszym zdaniem mieszkańcy mają prawo do zapoznania się z ważnymi projektami oraz swobodnej wymiany myśli na ich temat. Firma przystępując do konkursu ofert powinna mieć świadomość, że propozycje zmian w wyglądzie miasta będą szeroko dyskutowane.

 

 


 
Reklama
Pogoda