Projekty rynku i targowiska

2 listopada w magistracie odbyło się spotkanie władz gminy z przedstawicielami biura projektowego przygotowującego koncepcję rewitalizacji centrum miasta oraz przeniesienia miejskiego targowiska na ul. Budowlanych.

Pomysły na realizację inwestycji w miejskie targowisko zostały dość szybko odrzucone z powodu zbyt wysokich przewidywanych kosztów. Gmina może wyasygnować na ten cel około 500 tys. złotych. Dodatkowo zamierza się ubiegać o dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Maksymalna wysokość dofinansowania to milion złotych. Plany gminy odnośnie targowiska są dość obszerne. Według założeń handel odbywałby się nie jak dotychczas, ale przez 7 dni w tygodniu a samo targowisko miałoby być również małą giełdą owocowo-warzywną, gdzie producenci i detaliści mogliby dokonywać transakcji bez udziału pośredników.

Druga część spotkania w całości została poświęcona zmianom na miejskim rynku i części ulicy Dominikańskiej. Na wstępie podkreślono zabytkowy i oryginalny charakter urbanistyczny miejsca i dokonano analizy problemów z jakimi boryka się ta część miasta.

Wśród propozycji zmian pojawiły się między innymi:

- zwężenie ulic oraz poszerzenie chodników i utworzenie nowych miejsc parkingowych
- ograniczenie lub likwidacja ruchu samochodów na ul. Dominikańskiej (odnoga)
- pokrycie rynku brukiem klinkierowym
- zmiana koloru asfaltu na czerwony (sic!)
- utworzenie tafli wody obok kościoła "Na górce"
- nowe nasadzenia zieleni

 


Komentarz:

Założenia do projektu są jak najbardziej słuszne. Wyeksponowanie krzyża tworzącego miasto czy przemyślane nasadzenia drzew i krzewów to pożądane zmiany, których mieszkańcy oczekują od dawna. Niestety pomysły w jaki sposób miały by być zrealizowane są kontrowersyjne. Czerwony asfalt w nowoczesnym centrum handlowym jest oryginalnym pomysłem. W zabytkowym mieście takie rozwiązanie zwyczajnie razi niedopasowaniem do otoczenia i zabytkowego charakteru miasta.

Jak łatwo zauważyć zrezygnowano z zaproponowanej wcześniej fontanny lub studni, która miała znaleźć się na odnowionym rynku. W zamian mieszkańcy będą mogli odpocząć przy głębokiej na kilka milimetrów tafli wody, która powstanie w niewiadomym celu.

Miejmy nadzieję, że projekt nigdy nie zostanie zrealizowany.

skomentuj na forum

źródło: wiadomosci-gorakalwaria.pl

 
Reklama
Pogoda