Strategia rozwoju Ośrodka Kultury (cz. 2)

W piątek i sobotę (1 i 2 lipca) odbyły się 2 kolejne sesje poświęcone opracowywaniu strategii rozwoju miejskiego Ośrodka Kultury. W trakcie spotkań uczestnicy zastanawiali się kto korzysta z oferty Domu Kultury a kto nie, jakie grupy mieszkańców zamieszkują teren naszej gminy i w jaki sposób społeczność spędza wolny czas oraz, które z tych grup należy przebadać by poznać oczekiwania związane z pracą placówki. Wypracowane w trakcie spotkań tezy posłużą do przeprowadzenia badania oczekiwań mieszkańców a następnie do opracowania strategii rozwoju dla naszego Ośrodka Kultury.

 

Na spotkanie przybyło 8 osób zamieszkujących naszą gminę przy czym niemal wszyscy związani byli z Ośrodkiem Kultury (pracownicy bądź wolontariusze) lub władzami samorządowymi. Wprawdzie taka sytuacja nie jest przeszkodą by zastanawiać się i opracowywać strategię, jednak głos mieszkańców jest w takiej sytuacji pożądany. Mieszkańcy będą mogli wprawdzie wypowiedzieć się w trakcie badań, jednak to w jakim kierunku i na jakie grupy społeczności będzie kładziony nacisk, ustalane jest w trakcie sesji już teraz.

Spotkania mają charakter otwarty. Można przyjść na każde, bez względu na to czy już wcześniej braliśmy w nich udział. Zachęcamy do poświęcenia czasu i zaangażowania się w tę inicjatywę. Najbliższe spotkanie odbędzie się 11 lipca (poniedziałek) o godz. 17:15 w kinie "Uciecha".

 
Reklama
Pogoda