Stypendia dla najlepszych

19 marca po raz kolejny wręczono najzdolniejszym uczniom stypendia burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria. Tradycyjnie najliczniejszą grupą wśród wyróżnionych były dzieci z zespołu Bartek. Ponadto przyznano stypendia za szczególne osiągnięcia w sporcie. Stypendium dostał też student grający na tubie.

Wnioski w imieniu uczniów mogą składać rodzice, nauczyciele lub organizacje społeczne. Warunkiem otrzymania stypendium, oprócz osiągnięć artystycznych lub sportowych, jest uzyskanie dobrych ocen w szkole i zamieszkiwanie na terenie gminy.

 
Reklama
Pogoda