Odsłonięcie pomnika Adama i Ewy

W niedzielę, 25 września odsłonięto w Górze Kalwarii pomnik pierwszych rodziców. Podarowana przez fundację Karta z Dziejów płaskorzeźba przedstawiająca pierwszych ludzi upamiętnia społeczność Żydowską zamieszkującą nasze miasto od początku XIX w. do 26 lutego 1941.

Popołudniowa uroczystość zgromadziła przedstawicieli prezydenta RP, burmistrzów i wójtów z całego powiatu, duchowieństwo katolickie, radnych i mieszkańców. Obecny był również Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Odsłonięcia pomnika dokonali wspólnie burmistrz Góry Kalwarii oraz założyciel fundacji Karta z Dziejów p. Jan Pomian. Na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali przedstawienia słowno-muzycznego o losach Żydów z Ger w wykonaniu młodzieży z gimnazjum w Cendrowicach.

 
Reklama
Pogoda