Seminarium i wystawa - Dni Kultury Żydowskiej w Górze Kalwarii

W 2 i 3 września w Górze Kalwarii obchodzone są Dni Pamięci i Kultury Żydowskiej. Z tej okazji w piątek o godzinie 14:00 w miejskim ratuszu odbyło się seminarium i wystawa upamiętniające społeczność Żydów zamieszkujących nasze miasto.

Na spotkanie oprócz władz miasta i gminy zaproszeni zostali członkowie Ger Mandolin Orchestra, potomkowie rodzin zamieszkujących przed wojną Górę Kalwarię (m. in. potomkowie rodziny Rybaków), przedstawiciele organizacji społecznych, radni powiatowi oraz pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Spotkanie rozpoczęto odczytaniem przejmującego wiersza o losie Żydów z Ger autorstwa Ryszarda Krauze. Następnie głos zabrał burmistrz Góry Kalwarii i przedstawiciele ŻIH oraz Avner Yonai. Po części oficjalnej rozpoczął się wykład profesora Jana Jagielskiego z ŻIH. W trakcie prelekcji zasygnalizowane zostały ważniejsze i ciekawsze momenty historii Ger i tutejszych Żydów. Następnie dr Piotr Rytko dokonał prezentacji archiwalnych zdjęć zgromadzonych na wystawie towarzyszącej seminarium. Uroczystości w ratuszu miały jeden niezapowiedziany punkt - Hanna Ławecka przekazała Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu dotyczące Żydów fragmenty ksiąg meldunkowych i akt sądowych z czasów okupacji. Dziadek p. Ławeckiej sporządzał dokumenty, które następnie przechowano w zbiorach rodzinnych.

Na zakończenie zgromadzeni goście udali się na miejscowy kirkut. Dla rodzin była to okazja do zadumy i modlitwy. Można też było wysłuchać wspomnień p. H. Prajsa.

 
Reklama
Pogoda