90 rocznica dekoracji bohaterów Bitwy Warszawskiej

7 sierpnia  wspominaliśmy wizytę marszałka Piłsudskiego w naszym mieście. W trakcie jedynego pobytu w Górze Kalwarii naczelnik odznaczył orderami Virtuti Militari 133 kawalerzystów konnych.

Część oficjalna odbyła się pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Następnie zgromadzeni udali się na teren byłej jednostki wojskowej gdzie kontynuowano obchody. Widzowie mogli obejrzeć inscenizację wydarzeń sprzed 90 lat, przygotowaną przez gimnazjalistów. Zachwyt publiczności wzbudził pokaz musztry w wykonaniu Szwadronu Kawalerii WP. Zaprezentowano również  umiejętności psów policyjnych tresowanych w Sułkowicach niedaleko Góry Kalwarii. Ostatnim punktem obchodów był koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, w trakcie którego wykonano popularne piosenki żołnierskie.