Rusza budowa obwodnicy!

Decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na terenie gminy Góra Kalwaria wydał w dniu dzisiejszym wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Celem prac jest dostosowanie dróg krajowych 50 i 79 do parametrów trasy ruchu głównego przyśpieszonego. Decyzja wojewody ma opatrzona jest klauzulą natychmiastowej wykonalności. W praktyce oznacza to, że pierwsze prace przy budowie obwodnicy Góry Kalwarii (będącej pierwszym etapem inwestycji) rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Inwestorem odpowiedzialnym za budowę jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki